sc Helmondia rondt algemeen beleidsplan af

Uitgegeven: 7 december 2010 12:17
Laatst gewijzigd: 10 juni 2011 14:36

Voordat verenigingen de stroom van nieuwe (allochtone) jeugdleden kunnen opvangen, is een goede organisatiestructuur met voldoende kader noodzakelijk. In het kader van de pijler 'ondersteuning kader' is het bestuur van sc Helmondia uit Helmond, een zogenoemde Tijd voor Sport-vereniging, dit jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een algemeen beleidsplan.

Bij aanvang van het project Tijd voor Sport bij sc Helmondia bleek dat de vereniging geen uitgeschreven plannen had op het gebied van algemeen beleid, taak- en functieomschrijvingen, vrijwilligersbeleid en normen- en waardenbeleid.
In samenwerking met KNVB-verenigingsbegeleider Bilal Chairi heeft het bestuur gewerkt aan alle facetten die binnen het integraal beleidsplan horen. Als eerste heeft het bestuur zijn visie voor de komende jaren verwoord en door de algemene ledenvergadering laten beoordelen. 

De visie voor de komende jaren luidt als volgt:
,,sc Helmondia is een gezonde en bloeiende amateurvoetbalvereniging met een positieve uitstraling die in 2016 het honderdjarig bestaan op grootste wijze op Sportpark De Braak zal vieren.''

Binnen deze visie heeft de vereniging een aantal uitgangspunten geformuleerd:
- Werven, stimuleren, motiveren en behouden van vrijwilligers en leden
- Benutten individuele capaciteiten van de leden
- Het creëren van een goed verenigingsklimaat (sportiviteit, respect, gezelligheid,
  betrokkenheid, saamhorigheid, normen en waarden)
- Benutten interne en externe communicatiemogelijkheden

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten heeft het bestuur het beleidsplan uitgewerkt waarbij ingegaan wordt op de onderwerpen: het voetbal, de jeugd, de accommodatie, de financiën, sponsoring én organisatie van sc Helmondia. Naast deze onderwerpen is er bijzonder veel aandacht besteed aan het vrijwilligersbeleid en het normen- en waardenbeleid van de vereniging, welke de vereniging beide hoog in het vaandel heeft staan. Inmiddels heeft de vereniging ook een vrijwilligerscoördinator aangesteld en is men op dit moment nog op zoek naar een coördinator op het gebied van waarden- en normenbeleid.

Inmiddels is het algemene beleidsplan aangenomen door de algemene leden vergadering. Het bestuur heeft bewust gekozen voor een dynamisch beleidsplan. ,,Verenigingen zijn onderhevig aan steeds veranderende omstandigheden. Het opgestelde beleid, zowel organisatorisch als technisch, zal om deze reden jaarlijks getoetst worden aan de ontwikkelingen om verstarring te voorkomen. Het beleidsplan wordt daarom elk voetbalseizoen geëvalueerd en opnieuw vastgesteld”, aldus het bestuur van sc Helmondia.
 

Van onze redactie
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Op dit artikel kan niet worden gereageerd.