Bepaal je ambitie

Bepaal je Ambitie
Staan jullie wel eens samen stil bij het functioneren van de vereniging? Wie zijn we nu eigenlijk en wat zijn onze dromen? Waar zijn we goed in en wat kan er beter? Hoe ziet onze vereniging er over vijf jaar uit? Welke ambitie hebben we, hoe bepalen we die en op welke wijze creëren we draagvlak bij de leden?

Het online programma ‘Bepaal je Ambitie’ is een (hulp)middel om, samen met een aantal (vijf tot tien) enthousiaste leden, tot antwoorden te komen op deze vragen. Je gaat met elkaar in gesprek over de toekomst van de vereniging en werkt stapsgewijs aan het ambitierapport van de vereniging. Ook biedt het programma in iedere fase van het proces vele relevante kennisdocumenten waarmee de vrijwilligers direct in de praktijk aan de slag kunnen gaan.

Wat levert het de vereniging op?
Meer dan 150 verenigingen werken inmiddels met Bepaal je Ambitie. Praktijkervaring leert ons dat er geweldig veel energie vrijkomt bij vrijwilligers van de deelnemende verenigingen.

“Door het programma hebben we andere, waardevolle inzichten gekregen over het functioneren van onze vereniging, die eerder nooit zijn belicht. Inmiddels hebben we nieuwe speerpunten toegevoegd aan ons beleidsplan. Hieruit blijkt eens te meer welke toegevoegde waarde het programma voor ons heeft. Het was de tijdsinvestering meer dan waard”, aldus Jacques Marx van RKVVM.

Uiteindelijk ontvangt het bestuur een adviesrapportage (uit het programma) van de werkgroep. Deze bevindingen zullen je helpen bij het maken van keuzes waarop de vereniging zich de komende tijd gaat focussen. Hoe groot of hoe klein de vereniging ook is, deze bevindingen zullen je helpen bij het maken van keuzes waarop de vereniging zich de komende tijd gaat focussen. Kortom, een kans om: (nieuw) beleid te maken, het gemaakte beleid te toetsen, maar ook draagvlak, interactie en betrokkenheid te creëren bij leden voor de toekomstige koers.

Meld je vereniging nu aan!
Ben je nieuwsgierig naar de inzichten van jullie leden over ontwikkelingen die ook jullie vereniging aangaan? Schrijf je dan in via bepaaljeambitie.knvb.nl.

Kosteloos te gebruiken via internet
Bepaal je Ambitie is een online programma voor amateur voetbalverenigingen. Makkelijk kosteloos te gebruiken via internet.

Hoe ziet het proces er uit?
Je selecteert een groep van betrokken leden (liefst een gevarieerde samenstelling) die daaraan wil bijdragen en jullie van advies wil voorzien. Dit is de werkgroep. De individuele deelnemers investeren voor de interne- en de externe analyse in totaal ongeveer vier uur thuiswerk en zo’n drie uur per werkgroepsessie om alle stappen te doorlopen.

Om het proces in goede banen te leiden, stelt het bestuur ook een neutrale procesbegeleider aan die met behulp van het programma de voortgang bewaakt en de sessies voorbereidt. Samen met de procesbegeleider wordt het aantal sessies maar ook het tempo bepaald.

KNVB biedt ondersteuning
Deelnemers kunnen hun vragen met één druk op de knop via de tool kenbaar maken. De KNVB-ondersteuner speelt hier vervolgens snel en adequaat op in. De procesbegeleider kan voor advies of begeleiding ook altijd terugvallen op deze ondersteuner. Maar ook als alle stappen zijn doorlopen en de vereniging aan de slag gaat om de gestelde doelen te realiseren, kun je op hulp van onze districtsmedewerkers rekenen. Alle bovengenoemde ondersteuningen als ook het gebruik van het programma bieden wij gratis aan.

Neem contact op met het ondersteuning clubbesturen van jouw district.
Meer informatie
Download de brochure uitleg over Bepaal je Ambitie.

Werk samen aan de toekomst van je vereniging!