Bepaal je ambitie

Staan jullie wel eens samen stil bij het functioneren van de vereniging? Wie zijn we nu eigenlijk en wat zijn onze dromen? Waar zijn we goed in en wat kan er beter? Hoe ziet onze vereniging er over vijf jaar uit? Welke ambitie hebben we, hoe bepalen we die en op welke wijze creëren we draagvlak bij de leden?

Kennisdagen

Het besturen van een vereniging is leuk om te doen, maar is tegelijkertijd ook een inspannende en tijdrovende aangelegenheid. Uitdagingen van diverse aard moeten worden getackeld. Wat voor de ene vereniging nog een uitdaging is, kan voor de andere vereniging bekend terrein zijn. Kortom, bestuurders kunnen leren van elkaar door elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en verhalen te delen.

Bestuurderscongres

Besturen Vooruitgedacht: van catenaccio naar totaalvoetbal’ was dit jaar het centrale thema van het bestuurderscongres, 11 oktober jongstleden. Vanuit de drie invalshoeken 'Samenwerking in de vereniging, tussen verenigingen en met externe partijen' werd inhoud gegeven aan het thema.