Jeugd heeft baat bij samenwerkende clubs

Uitgegeven: 6 maart 2013 09:13
Laatst gewijzigd: 7 maart 2013 10:00
Bron: 
KNVB

Voor veel voetbalverenigingen wordt het steeds moeilijker om alle jeugdteams in de verschillende leeftijdscategorieën gevuld te krijgen. Of er zijn net een paar spelers over, die nergens meer terecht kunnen. Reden om eens te kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen met een vereniging in de buurt.

Behalve het primaire doel om alle jeugdleden in een passend team onder te brengen en met plezier te laten voetballen, kan samenwerking met een andere voetbalvereniging nog een aantal voordelen opleveren. Om er een paar te noemen:

-    Talenten kunnen bij elkaar worden gezet, waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen. Dit geldt overigens ook voor de minder getalenteerde spelers.
-    De doorstroming naar het seniorenvoetbal kan beter worden begeleid; er zijn immers meer mogelijkheden om goede overgangselftallen samen te stellen.
-    Er is minder (vaak vrijwillig) kader nodig.
-    Leiders en coaches kunnen werken met volwaardige teams en zich richten op de kwaliteit van de opleiding.

Natuurlijk is fuseren een optie, maar dat is wel een rigoureuze. Er zijn vormen van samenwerkingen die vrij eenvoudig te realiseren zijn en meteen een impuls kunnen geven aan het jeugdvoetbal, bij beide verenigingen.

Optie 1: Samenwerken met combinatieteams
Het kan goed zijn dat bij vereniging A de spelers in een bepaalde leeftijdscategorie zijn ingedeeld, maar dat er een paar overblijven. Bij vereniging B komen ze voor het laagste team in die leeftijdscategorie net wat spelers tekort. Dan is het mogelijk de spelers van vereniging A tijdelijk in het team van vereniging B te laten meespelen. Voor het team/elftal wordt bij de inschrijving de toevoeging ST gezet en achter de naam van de vereniging die het team inschrijft, komt de naam van de tweede vereniging. Bijvoorbeeld: ST vereniging A/vereniging B - C3. Bij inschrijving moet er een overeenkomst zijn, ondertekend door vertegenwoordigers van beide verenigingen en KNVB.

Optie 2: Samenwerken met één of meerdere leeftijdscategorieën
Een andere mogelijkheid is om één of meerdere leeftijdscategorieën van twee verenigingen samen te voegen. Dan worden bijvoorbeeld de C-spelers van beide clubs verzameld en ingedeeld, en alle C-teams komen dan uit namens de samenwerkende verenigingen. Ook hier wordt bij de inschrijving voor het team/elftal de toevoeging ST gezet en achter de naam van de vereniging die het team inschrijft, komt de naam van de tweede vereniging. Bij inschrijving is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst verplicht.

Optie 3: Samenwerking met de gehele jeugd
In dit geval worden alle jeugdteams van twee verenigingen samengevoegd, van de F-pupillens tot en met de A-junioren. Hiervoor moet fictief een nieuwe entiteit worden ingeschreven, die een eigen sportlink-adres krijgt. Vóór de naam van de nieuwe entiteit moet de afkorting SJO (samenwerkende jeugdopleiding) komen te staan. De verenigingen moeten een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en uiterlijk 1 mei ter goedkeuring voorleggen aan het districtskantoor. De samenwerking moet voor minimaal drie jaar worden aangegaan.

Voor vragen en advies over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de afdeling ondersteuning clubbesturen van uw district.

Deadlines voor mutaties

Besturen moeten mutaties bij hun verenigingen doorgeven aan de KNVB. Deze kunnen alleen met ingang van het nieuwe seizoen goedkeuring krijgen als wordt voldaan aan de deadlines:

1 mei
•    Fusies veld- en zaalvoetbalverenigingen

1 juni
•    Naamswijziging veldvoetbalvereniging
•    Naamskoppeling veldvoetbalvereniging
•    Opheffing veld- en zaalvoetbalverenigingen
•    Oprichting veldvoetbalvereniging

1 augustus
•    Naamswijziging zaalvoetbalvereniging
•    Naamskoppeling zaalvoetbalvereniging
•    Oprichting zaalvoetbalvereniging

Als bij uw vereniging een van bovenstaande mutaties aanstaande is, neem dan contact op met de afdeling Ondersteuning Clubbesturen van uw district.

Door: Emiel van Mook
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.