Belangrijke aspecten bij vrijwilligersbeleid

Uitgegeven: 18 oktober 2012 08:08
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2012 08:08
Bron: 
KNVB

Maatschappelijke trends hebben invloed op het aantal vrijwilligers en hun bijdragen aan de vereniging. Profiteer daarom van extra advies, via deze - willekeurig - tien aandachtspunten.

Stel regels en voorwaarden
Ook voor vrijwilligers gelden simpele, heldere regels en normen en waarden. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend; hij/zij draagt verantwoordelijkheid. Aanvaard daarom bijvoorbeeld een vrijwilligersfunctie voor een bepaalde termijn en neem deze functies ‘officieel’ op in het organogram.

Ken de potentiële doelgroepen
Doelgroepen om te benaderen voor een vrijwilligersfunctie zijn bijvoorbeeld: ouders, opa’s en oma’s, scholieren en studenten, WAO’ers, bijstandsmoeders en -vaders, mensen met een lichamelijke functiebeperking en chronisch zieken, oudgedienden en reïntegratie medewerkers.

Inventarisatie 
Maak een inventarisatie van alle werkzaamheden die er zijn, dus ook die waarvoor inmiddels al vrijwilligers gevonden zijn. Soms is het verstandig om een functie die veel tijd kost, te splitsen in meerdere, kleinere werkzaamheden. Zo is de vereniging minder afhankelijk van een persoon. 

Maak een planning 
Voor een optimale bezetting is een planning noodzakelijk. Zorg voor een duidelijk overzicht van de benodigde (uitvoerende) vrijwilligers, hun taken en looptijden van de functies. Zorg onder meer ook voor een goed overzicht van potentiële vrijwilligers, voorzien van hun contactgegevens.

Begeleid bewust
Werk vrijwilligers in. Wijs een mentor of maatje aan en betrek ook anderen bij de opvang van de nieuwkomer. Overlaad deze niet met een enorme stroom informatie. Houd onder meer rekening met (interculturele of menselijke) verschillen, leg de taken goed uit en bespreek concrete situaties na.

Beloon en waardeer
Voor vrijwilligers is waardering het belangrijkst. Denk aan een vrijwilligersfeest, uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, een attentie bij verjaardag, ziekte, jubileum of afscheid, of aan ‘de Vrijwilliger van de maand’. Bied voordeeltjes, zoals gratis frisdrank voor een barmedewerker. Mogelijkheden genoeg!

Betrek bij de club
Betrek vrijwilligers bij de club en maak van hen een ‘ambassadeur’. Wees transparant en geef ook deze leden de tijd en ruimte om mee te discussiëren over nieuwe ideeën. Bevorder hun deskundigheid en zelfontplooiing, laat hen hun ambities kenbaar maken en hun initiatieven in de praktijk toepassen. 

Benader persoonlijk
De sleutel tot succes is een persoonlijke benadering. Toon bijvoorbeeld welgemeende interesse, denk na over op welke momenten u de persoon het best kunt aanspreken. Wees open in de communicatie en maak eventuele onzekerheden bespreekbaar. Bouw de betrokkenheid van vrijwilligers langzaam op.

Werf senioren én jeugd
Informeer senioren, bij aanvang van het voetbalseizoen, over vrijwilligerswerk dat zij in de ogen van de vereniging kunnen of zouden moeten doen. Geef hen, via de betreffende trainer, een lijst met daarop de potentiële taken. Informeer ook spelers op jonge leeftijd. Hier is grote winst te behalen.

Stel een vrijwilligerscoördinator aan
Deze is voor vrijwilligers een aanspreekpunt. Bijvoorbeeld voor vragen over clubbeleid en (andere) vrijwilligersfuncties. Hij/zij helpt onder meer informatiebijeenkomsten organiseren, vraagt naar verwachtingen en ervaringen en zal actief netwerken. Sta als bestuur in direct contact met hem/haar.

Social media en andere wervingsmiddelen
Internet, twitter, facebook pagina, clubblad, posters, (team) nieuwsbrief en/of flyers.. Denk na over hoe u mensen het best kunt benaderen. Middels persoonlijke benadering wordt veelal meer bereikt dan enkel een oproep in bijvoorbeeld het clubblad. Welk middel en welk persoon spreekt welke doelgroep aan? Denk bijvoorbeeld aan social media door en voor de jeugd en wanneer zijn zij bereikbaar? Vermeld de taak-/functieomschrijving en, onder meer, wat de club te bieden heeft.

Van onze redactie
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.