Stroomschema 'bepaal arbeidsrelatie'

Uitgegeven: 22 januari 2014 11:47
Laatst gewijzigd: 22 januari 2014 11:48
Bron: 
KNVB

Hoe beoordeelt de Belastingdienst en/of UWV een arbeidsrelatie? Het is een vraag die leeft bij veel voetbalverenigingen. Om duidelijkheid te scheppen, is een stroomschema ontwikkeld dat sportorganisaties helpt om, fiscaal én arbeidsrechtelijk gezien, de meest passende vorm van samenwerking te kiezen.

Voetbal- en andere sportverenigingen leven van de inzet van vrijwilligers. Zij vervullen voor de club vaak allerlei taken, hand- en spandiensten, zonder enige financiële tegemoetkoming. Normaal gesproken kan de sportvereniging de kosten die deze personen maken, zonder fiscale gevolgen vergoeden. In de praktijk blijkt echter steeds vaker dat de echte vrijwilligers om vaste vergoedingen vragen, of dat de vereniging de vergoedingen voor hun inzet steeds hoger vaststelt.

Soms zo hoog, dat in fiscale zin niet langer sprake kan zijn van een ‘echte vrijwilliger’. Deze ontwikkeling komt vaak voor bij sportverenigingen die bezig zijn met een professionaliseringsslag. Een andere reden kan zijn dat de vereniging door het afnemen van (jonge) leden een beroep moet doen op de inzet van (semi-)professionele derden, dus van buiten de club. In veel van die gevallen overtreft dan de vergoeding voor hun inzet de omvang van een ‘vrijwilligersvergoeding’.

Hulp bij juiste keuzes

Een groot knelpunt bij deze betaalde inzet van derden, ontstaat door de wetgeving waarin staat dat – grofweg gezegd – beloonde arbeid voor een baas wordt aangemerkt als een dienstbetrekking. Hierdoor kan de Belastingdienst loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen heffen, mogelijk ook als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en als de werkzaamheden van de betrokkene eigenlijk te beschouwen zijn als ‘nevenwerkzaamheden’.

Zo zijn er meer mogelijke fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen voor de keuzes die bestuursleden van een sport-/voetbalvereniging maken bij het inzetten van krachten. Deze bestuursleden, meestal eveneens werkzaam als vrijwilliger, hebben niet altijd de specifieke kennis om in dezen de meest passende vorm van samenwerking te kiezen, met soms ook onbedoelde ‘fouten’ als gevolg. Om op dit punt ondersteuning te kunnen bieden, is (voor sportwerkgever.nl) een stroomschema ‘bepaal arbeidsrelatie’ opgesteld, met medewerking van de Belastingdienst en UWV. Aan de hand hiervan kan de vereniging eenvoudiger de juiste keuzes maken.

Het schema, inclusief toelichting, is te vinden in dit artikel afkomstig uit Sport, Bestuur & Management (december 2013, nr. 6).

Door: redactie Voetbal.nl
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.