Wijzigingen nieuwe Drank- en Horecawet

Uitgegeven: 19 juni 2013 12:05
Laatst gewijzigd: 19 juni 2013 12:55
Bron: 
KNVB

Welke wijzigingen staan er in de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW)? Lees het hier.

Er zijn belangrijke wijzigingen op een viertal onderdelen. Het gaat om wijzigingen op het terrein van:
-    voorkomen van oneerlijke mededinging;
-    strafbaarheid jeugd onder 16 jaar bij bezit alcohol;
-    vervangen van leidinggevende;
-    toezicht op de DHW

1 Oneerlijke mededinging ten opzichte van reguliere horeca
De nieuwe DHW vermeldt dat gemeenten in een verordening maatregelen moeten nemen om oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen – zoals sportverenigingen – ten aanzien van reguliere horeca te voorkomen. De gemeenten moeten voor 1 januari 2014 hiertoe een verordening hebben opgesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor, in samenspraak met diverse brancheorganisaties waaronder het NOC*NSF, een model verordening (http://www.nocnsf.nl/alcoholensport) opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken. Belangrijk onderdeel hiervan is het artikel over schenktijden.

Schenktijden
Dit artikel geeft de gemeente de ruimte maatwerk te bieden aan de diverse sportverenigingen met hun eigen tijdstippen waarop zij competitie spelen. Hierin staat verder vermeld dat de huidige afspraken die gemeenten en sportverenigingen hebben over schenktijden, op dit moment veelal recht doen aan de lokale situatie. Dit betekent dat deze afspraken in principe gehandhaafd kunnen blijven in de vergunning en in het model bestuursreglement.

2 Jeugd onder 16 jaar strafbaar bij bezit alcohol op openbare weg en in horecagelegenheden
Niet langer is alléén degene die alcohol verstrekt aan jeugd onder de 16 jaar in overtreding. Ook de jongeren zelf zijn nu strafbaar als zij in het bezit zijn van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden, zoals sportkantines. Voor barvrijwilligers vormt dit een extra argument richting deze jongeren om ‘nee’ te verkopen.

Tip: gebruik de beschikbare ondersteuningsinstrumenten
NOC*NSF en KNVB hebben deze én andere wijzigingen toegevoegd aan het online ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA). Ook hebben NOC*NSF, KNVB en andere sportbonden in samenspraak met de VNG en het ministerie van VWS het model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vernieuwd  (http://www.nocnsf.nl/alcoholensport). Met dit model kunnen goede huisregels worden opgesteld over het schenken van alcohol in de kantine.

Uit controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat bij sportverenigingen die een actief alcoholbeleid voeren en gebruikmaken van genoemde ondersteuningsinstrumenten, nauwelijks overtredingen worden geconstateerd.

3 Geen nieuwe vergunning noodzakelijk bij wijziging leidinggevende
In de nieuwe wet is geen nieuwe vergunning meer nodig als er binnen de vereniging een nieuwe leidinggevende is. Dit scheelt in voorkomende gevallen een hoop kosten. Onder leidinggevenden binnen de vereniging worden diegenen verstaan die in het bezit zijn van een diploma Sociale Hygiëne en als zodanig op de vergunning staan vermeld. Nieuwe leidinggevenden hoeven voortaan alleen nog maar te worden gemeld. Hiervoor is een landelijk formulier beschikbaar.

4 Toezicht op Drank- en Horecawet naar gemeente
Vanaf 1 januari 2013 houdt niet langer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het toezicht op de DHW, maar de gemeente. De burgemeester wijst de toezichthouders aan.

Resumé: belangrijk om te weten
-    Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2013 een jaar de tijd om een verordening op te stellen waarmee zij maatregelen kunnen nemen  om oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen – zoals sportverenigingen – ten aanzien van reguliere horeca te voorkomen.
-    Gemeenten kunnen zich hierbij baseren op bestaande afspraken, veelal opgenomen in het model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ of in de vergunning.
-    Daarnaast kunnen gemeenten gebruikmaken van de model verordening die door VNG in samenwerking met NOC*NSF en andere branches is opgesteld. Het verdient aanbeveling de gemeente hiernaar te verwijzen als zij de afspraken wil wijzigen. Bovendien  is het model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vernieuwd. Hiermee kunnen goede huisregels worden opgesteld over het schenken van alcohol in de kantine van de vereniging.

Het verdient, kortom, aanbeveling om in het komende jaar met de gemeente in gesprek te gaan over toekomstige afspraken over het schenken van alcohol in de kantine.

Meer algemene informatie over alcohol en sport? Zie www.nocnsf.nl/alcoholensport

Van onze redactie
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.