De cao Sportverenigingen biedt alternatief voor ketenbepaling

Uitgegeven: 11 mei 2015 09:29
Laatst gewijzigd: 11 mei 2015 10:00
Bron: 
KNVB

Op 1 juli 2015 verandert, als gevolg van de verdere invoering van de Wet Werk en Zekerheid, onder andere de ketenbepaling met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten van tijdelijke duur. Tot die tijd regelt de wet dat een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten na 36 maanden overgaat in een vaste aanstelling. Alleen wanneer er meer dan drie maanden tussen twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten zit, wordt de reeks verbroken.

De cao Sportverenigingen kent al sinds 2010 een verruiming van deze ketenbepaling die naadloos aansluit bij de behoefte in de amateursport. Echter, per 1 juli 2015 wordt in de wet de vereiste onderbreking van drie maanden verhoogd naar zes maanden. Daarnaast ontstaat al na 24 maanden ontslagbescherming. Hiermee valt in de (amateur)sport absoluut niet te leven, noch door de werkgevers, noch door werknemers (in dit geval vooral de trainers).

Afwijken van ketenbepaling

Het is mogelijk om op grond van art.7:668a lid 5 BW in de collectieve arbeidsovereenkomst af te wijken van de ketenbepaling. Ook in de sportsector. De oplossing voor de ketenbepaling voor de amateursport is te vinden in de cao Sportverenigingen. Ook na 1 juli 2015. Met de cao Sportverenigingen is het namelijk toegestaan om maximaal zes arbeidsovereenkomsten binnen 48 maanden af te sluiten. De trainer/coach komt pas vast in dienst wanneer hij langer dan vier jaar bij een sportvereniging werkt of voor het verstrijken van die termijn een zevende arbeidsovereenkomst tekent.

Omdat in de huidige cao Sportverenigingen een beroep is gedaan op de overgangsregeling is tot 1 juli 2016 nog steeds een minimale onderbreking van drie maanden voldoende om de keten te verbreken.

De cao Sportverenigingen is van toepassing wanneer sportverenigingen en trainers zich laten ondersteunen bij het werkgeverschap door één van de 5 servicebureaus die samenwerken in het project ‘Netwerk in de Sport’. Deze cao regelt de rechtspositie van het sporttechnisch kader dat werkt bij sportverenigingen en kent reeds vanaf 2010 een verruiming van de wettelijke ketenbepaling. In 'Netwerk in de Sport' werken Sportkader Nederland, Sportservice Noord-Brabant, Sportwerkgever Fryslan, STK Drenthe en het Arbeidsloket Groningen samen.

Kamervragen

Minister Asscher (ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid) heeft in zijn beantwoording van Kamervragen door de VVD (5 februari 2015, ref. 2015-0000018390) uitgelegd waarom hij van mening is dat de ketenbepaling bij ministeriële beschikking buiten werking is gesteld voor trainers in het profvoetbal. Het feit dat ook in de amateursport de (betaalde) trainer/coach bepalend is voor het samenstellen van de selectie en dat contracten voor bepaalde tijd ook in deze bedrijfstak gebruikelijk zijn en gewenst door zowel technisch kader als verenigingsbestuur, rechtvaardigt de verwachting dat de huidige verruiming van de ketenbepaling ook in de toekomst gehandhaafd blijft.

Dit artikel is geschreven door de Stichting Sportkader Nederland, al ruim dertig jaar de ondersteuner van werkgeverschap bij sportverenigingen.

Door: Redactie Voetbal.nl
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Op dit artikel kan niet worden gereageerd.