Project Welpenvoetbal weer van start

Uitgegeven: 21 april 2015 11:00
Laatst gewijzigd: 21 april 2015 11:00

Het gezamenlijke project van KNVB en ING ‘Mini-pupillen spelen Welpenvoetbal’ is onlangs weer van start gegaan. Geïnteresseerde verenigingen die startende jongens, meisjes, ouders en vrijwilligers een warm welkom bij de vereniging willen bieden, kunnen zich aanmelden voor ondersteuning door een KNVB-projectmedewerker. Naast de inzet van deze projectmedewerker ontvangen zij onder meer de box Allemaal Uitblinkers en een informatiepakket voor de coördinator mini-pupillen.

Inhoud van het project
KNVB en ING ondersteunen verenigingen op het gebied van de startende (mini-)pupillen, hun ouders en de vrijwilligers binnen de verenigingen. Binnen deze ondersteuning is er niet alleen aandacht voor de voetbaltechnische inhoud van deze jongste categorie, maar ook voor de organisatie van de activiteiten, de omgang met alle betrokkenen en de rol van de ouders / begeleiders. Het doel van de ondersteuning is dat de verenigingen na afloop zelf in staat zijn deze kinderen leuke en verzorgde activiteiten aan te bieden en ze zo een mooi welkom te geven. Het voetbalveld wordt een speeltuin waarin voetballen centraal staat.

Welpenvoetbal sluit perfect aan bij het plezier en de ontwikkeling van 4-, 5- en 6-jarige jongens en meisjes om hen een eerste kennismaking met voetballen bij de vereniging te laten beleven. Door middel van speciale oefen- en partijvormen maken zij met plezier kennis met voetballen. Het Welpenvoetbal is bestemd voor alle (jeugd)veldvoetbalverenigingen van Nederland die mini-pupillen voetbal aan (willen) bieden. Ondersteuning kan dus geboden worden aan verenigingen met mini-pupillen, maar ook aan verenigingen die daarmee gaan starten. Verenigingen zullen ook gestimuleerd worden gezamenlijk met Welpenvoetbal aan de slag te gaan, waarbij vooral een lokale en regionale samenwerking met elkaar gezocht wordt, vooral op gebied van spelen van wedstrijdjes en ondersteuning van het kader.

In totaal willen KNVB en ING gezamenlijk tot en met seizoen 2017-2018 nog eens 500 verenigingen gaan ondersteunen zodat het totaal verenigingen dat betrokken is bij Welpenvoetbal op 1.000 komt. Voor  verenigingen die eerder ondersteund zijn, zullen terugkombijeenkomsten georganiseerd worden.

Waarom doet ING dit?
ING is hoofdsponsor van de KNVB en wil het voetbal echt vooruit helpen. Kinderen spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in. Sporten is leuk, gezond en draagt bij een socialere maatschappij. Sporten is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van jongeren. Hoe eerder de jeugd in aanraking komt met sport, en voetbal in het bijzonder, hoe beter. En dat begint natuurlijk met de allerkleinsten. Daarom heeft ING het ‘Welpenvoetbal’ geadopteerd. Dit programma leert kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs kennismaken met voetbal.

Daarnaast zet ING zich vol overgave in voor de bakermat van het Nederlandse voetbal, het amateurvoetbal. Veel sportclubs krijgen te maken met krimpende begrotingen en hebben meer moeite om hun financiële gezondheid op peil te houden. ING wil ook het amateurvoetbal in Nederland helpen financieel fit te worden en te blijven. Binnen het sponsorschap helpt ING dan ook de verenigingen met kennis en advies om hun financiële huishouding gezond te maken en te houden. En ook gaan we clubs helpen met het genereren van extra inkomsten om ook die investeringen te kunnen doen die onmisbaar zijn in het verwezenlijken van de ambities van voetbalverenigingen. In samenwerking met de KNVB lanceerde ING daarom ‘Crowdfunding voor amateurverenigingen’.
 

Van onze redactie
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Op dit artikel kan niet worden gereageerd.