Nieuwe subsidieregeling energiebelasting

Uitgegeven: 12 december 2014 11:39
Laatst gewijzigd: 12 december 2014 11:39
Bron: 
KNVB.nl

De teruggaafregeling energiebelasting, de Ecotax, voor sportverenigingen wordt per 1 januari 2016 vervangen door een nieuwe subsidieregeling. De energiebelasting is een milieuheffing op olie, gas en elektriciteit. Het doel van de energiebelasting is het verminderen van CO2 uitstoot en bevorderen van duurzame energiebronnen. Sinds 2000 kunnen sportverenigingen een gedeelte van deze energiebelasting terugvragen.

Minister Schippers van Sport wil de huidige teruggaafregeling omzetten in een subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert. De aanleiding voor de wijziging is de oproep van de Tweede Kamer om energiebesparende maatregelen en verduurzaming bij sportaccommodaties te stimuleren. In 2015 kunnen sportverenigingen voor het laatst gebruik maken van de teruggaafregeling voor energiebelasting bij de aanvraag over het kalenderjaar 2014. Dit betekent dat verenigingen geen teruggave van de betaalde energiebelasting kunnen aanvragen over het kalenderjaar 2015 en later.

Subsidie voor duurzame investeringen

In de nieuwe regeling zit waarschijnlijk een subsidie voor duurzame investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting. Per maatregel die de vereniging neemt, wordt een vast percentage van de investering gesubsidieerd. Omdat verduurzaming vraagt om grote investeringen komt er een voorziening waar verenigingen tegen lage rentelasten een lening kunnen krijgen. Ook wordt een energiescan vergoed, zodat verenigingen inzicht krijgen in hun energieverbruik en mogelijkheden. De regeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt in samenwerking met de sport.

Financiële stabiliteit

De KNVB streeft naar duurzame, vitale verenigingen waar iedereen welkom is om op een verantwoorde manier te kunnen sporten. De KNVB juicht politieke initiatieven ter bevordering van verduurzaming van de sport van harte toe. Tegelijkertijd vinden we het van groot belang dat de regeling niet ten koste gaat van de financiële stabiliteit van de sport. Het uitgangspunt van de KNVB is een laagdrempelige en toegankelijke regeling voor verenigingen. We willen dus graag samen met NOC*NSF betrokken worden bij het opstellen van de regeling. Een regeling voor de sport & door de sport, zodat verenigingen kunnen blijven werken aan een duurzame toekomst.

Minister Schippers verwacht de nieuwe regeling in de tweede helft van 2015 te kunnen publiceren. De voorziene ingangsdatum van de nieuwe subsidieregeling is 1 januari 2016.

Door: redactie Voetbal.nl
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.