Opslag keuring sportvloeren en accommodaties

Uitgegeven: 20 mei 2014 13:00
Laatst gewijzigd: 20 mei 2014 14:36
Bron: 
KNVB

Om het werelwijd unieke kwaliteitszorgsysteem van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland  toekomstvast te maken en om blijvend te kunnen investeren in onderzoek naar innovatieve methoden van aanleg en renovatie, hebben NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden een opslag op de keuring van sportvloeren en sportaccommodaties ingevoerd.

Sinds 1 mei 2014 wordt er een beperkte opslag gevraagd door de door NOC*NSF erkende keuringsinstituten bij het keuren van sportvloeren en sportaccommodaties. De opslag is een fractie van de daadwerkelijke kosten voor de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige sportvloer of sportaccommodatie.

Deze opslag wordt gebruikt voor het beheer en de verbetering van het kwaliteitszorgsysteem van de sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. Belangrijke onderdelen van het systeem zijn de uitgifte van certificaten, het up-to-date houden van de keuringssystematiek, het certificeren van keuringsinstituten en het beheren van een actuele lijst van bewezen constructies en toplagen van sportvloeren.

Financieren onderzoek

De opslag wordt tevens gebruikt voor het financieren van onderzoek gericht op het verhogen van de kwaliteit van de sportaccommodaties. Daarbij is er ook specifieke aandacht voor het ontwikkelen van sportconstructies die tegen lagere kosten kunnen worden gerealiseerd en aandacht voor het verhogen van het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties.

Deze opslag is in andere sectoren overigens zeer gebruikelijk. Via NOC*NSF vindt er vanuit de inkomsten vanuit De Lotto een aanzienlijke cofinanciering plaats waardoor de opslag lager gehouden kan worden. Door de daling van De Lotto is deze cofinanciering wel lager dan in het verleden.

Bij mogelijk  weer stijgende inkomsten vanuit De Lotto in de toekomst wordt de situatie opnieuw bezien. De opslag wordt geïnd door de keuringsinstituten bij hun opdrachtgevers (veelal gemeenten, sportclubs en aannemers). Aannemers kunnen de kosten doorbelasten naar de eigenaar van het sportveld (meestal gemeenten en sportclubs).

College van deskundigen

Jaarlijks wordt de bijbehorende begroting besproken in het zogenaamde college van deskundigen waar vanuit de marktpartijen de BSNC zitting heeft, vanuit de gemeenten de Vereniging Sport en Gemeenten en vanuit de sportclubs NOC*NSF.

Deze partijen zijn ook geconsulteerd bij de invoering van de opslag. Bij de bespreking van de begroting wordt ingezet op maximale transparantie en een maximale bijdrage voor eerder genoemd onderzoek. Ook wordt er jaarlijks een verslag gepubliceerd van de uitgevoerde activiteiten inclusief kosten en opbrengsten.

Aangezien de kosten van aanleg en keuring verschillen per type sportveld, is er een differentiatie aangebracht in de opslag. Voor voetbalclubs is die:

• 11 tegen 11-velden: 350 euro
• 7 tegen 7-velden: 175 euro

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de invoering van deze opslag kunt u terecht bij uw eigen sportbond (voor sportclubs), bij de VSG (voor gemeenten) of bij Patrick Balemans van de KNVB. Patrick is namens alle sportbonden aanspreekpunt. Zijn mailadres is patrick.balemans@knvb.nl

Door: redactie Voetbal.nl
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Op dit artikel kan niet worden gereageerd.