Regels internationale overschrijvingen

Uitgegeven: 28 oktober 2014 12:56
Laatst gewijzigd: 24 februari 2015 11:36
Bron: 
KNVB

Welke regels gelden er bij internationale overschrijvingen – vanuit het buitenland naar Nederland en andersom – van jeugdspelers en senior amateurspelers?

In alle gevallen gelden de ‘FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players’ en is sprake van twee overschrijvingsperiodes. Voor de internationale overschrijvingen naar Nederlandse amateurverenigingen, zijn deze voor het seizoen 2014/’15 als volgt:

- De winter overschrijvingsperiode: van 1 januari tot en met 2 februari 2015 (24.00 uur).

Mits de uiterste termijn van overschrijving in het betreffende land nog niet is verstreken, kan het mogelijk zijn om spelers vanuit Nederland naar het buitenland over te schrijven na afloop van deze overschrijvingsperiodes.

Minderjarige spelers
Zoals verwoord in de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players is internationale overschrijving van spelers tussen 10 en 18 jaar niet mogelijk, tenzij:

a) de speler meeverhuist met de ouders om redenen niet gerelateerd aan het voetbal.

Bekijk de aan de FIFA aan te leveren documenten
(tabel ad a)

b) Het een overschrijving betreft vanuit een land binnen de EU/EER. In dat geval geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en moet de club waarnaar de speler overschrijving aanvraagt, voldoen aan de voorwaarden van artikel 19, lid 2 van de genoemde FIFA-voorschriften.

Bekijk de aan de FIFA aan te leveren documenten
(tabel ad b)

c) De speler niet meer dan 50 kilometer van de grens woont en de club waar hij wil spelen op maximaal 50 kilometer van de grens ligt.

Bekijk de aan de FIFA aan te leveren documenten
(tabel ad c)

d) Ouders en speler de afgelopen minimaal vijf jaar woonachtig zijn geweest in Nederland en de speler terugkeert naar een vereniging in Nederland.

Bekijk de aan de FIFA aan te leveren documenten
(tabel ad d)

Eerste registratie minderjarige speler
De uitzonderingsmogelijkheden zoals hierboven beschreven gelden ook voor een speler die zich voor de eerste maal als voetballer wil laten registreren in een land waarvan hij niet de nationaliteit bezit. Een dergelijke aanvraag moet ook binnen de betreffende overschrijvingstermijnen plaatsvinden.

Voor iedere internationale overschrijving van een speler in deze regeling is toestemming vereist van de FIFA via het TMS (Transfer Matching System).

Genoemde uitzonderingsmogelijkheden, of een eerste registratie, moeten verstrekt worden aan de verzoekende bond, aan de hand van het reguliere overschrijvingsformulier en de in de tabel aangegeven (bewijs)documenten, opgesteld in één van de officiële FIFA-talen (bij voorkeur in het Engels).

En verder..
Dien een verzoek altijd op tijd in.

Bij internationale overschrijvingen naar Nederland moet de buitenlandse bond een International Transfer Certificate (ITC) afgeven. De KNVB moet het verzoek tot afgifte hiervan op tijd kunnen indienen. Hou hiermee al rekening bij het verzoek tot overschrijving.

Dispensatiemogelijkheden
Er zijn doorgaans geen dispensatiemogelijkheden voor internationale overschrijvingen van spelers naar een Nederlandse amateurvereniging of van jeugdspelers naar een Nederlandse BVO. Uitzonderingen hierop zijn te vinden in het Bewaarnummer.

Overschrijving asielzoekers
Asielzoekers die als zodanig in Nederland staan geregistreerd, zijn zonder vrijgave uit het land van herkomst speelgerechtigd. Wel moet een verzoek hiertoe worden ingediend; via een overschrijvingsformulier bij het secretariaat amateurvoetbal van de KNVB in Zeist.

Tot slot
Als aan een verzoek tot dispensatie van een speler bij een nationale overschrijving geen gehoor is gegeven, wordt ook een internationale overschrijving van deze speler naar de betreffende Nederlandse club via een buitenlandse club in hetzelfde seizoen geweigerd.

Maximaal aantal clubs
De FIFA geeft bovendien aan dat spelers in de periode van 1 juli t/m 30 juni voor maximaal drie clubs geregistreerd mogen staan. Gedurende deze periode mogen zij voor slechts twee van deze clubs in officiële wedstrijden uitkomen.

AV en BV
Het bestuur amateurvoetbal handelt alle verzoeken tot internationale overschrijving van en naar een Nederlandse amateurvereniging af, evenals overschrijvingen van jeugdspelers van en naar een Nederlandse BVO. Het bestuur betaald voetbal handelt alle verzoeken tot internationale overschrijving van en naar Nederlandse BVO’s van niet-jeugdspelers af. Een speler is pas speelgerechtigd op het moment dat de bond dit schriftelijk heeft bevestigd.

De overige regels voor internationale overschrijvingen staan in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal.

Download hieronder het Handboek competitiezaken amateurvoetbal:
Noord en landelijk
Oost en landelijk
West I en landelijk
West II en landelijk
Zuid I en landelijk
Zuid II en landelijk

Voor vragen omtrent internationale amateuromschrijvingen kan gemaild worden naar amateurtransfers@knvb.nl.

Door: redactie Voetbal.nl
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Tabel voor artikel internationale overschrijvingen.pdf
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.