Wijzigingen abonnementen KNVB e-mailsysteem

Uitgegeven: 26 maart 2013 11:23
Laatst gewijzigd: 26 maart 2013 13:34
Bron: 
KNVB

De KNVB voert op 26 maart 2013 wijzigingen door in haar besloten e-mailsysteem. Via dit systeem stuurt de KNVB e-mailberichten die worden afgeleverd in een mailbox die onderdeel uitmaakt van de KNVB Sportlink Clubapplicatie. Dit systeem kent de mogelijkheid om, per e-mailabonnement, berichten automatisch door te laten sturen naar maximaal tien andere e-mailadressen. Wij adviseren de verenigingen hiervan optimaal gebruik te maken, waarbij het essentieel is dat de juiste doorstuuradressen worden ingevoerd en bijgehouden.

Momenteel kent het ‘besloten’ systeem de volgende abonnementen:
• Wedstrijdwijzigingen Veld
• Wedstrijdwijzigingen Zaal
• Digitale tuchtbrieven
• Financiële Post
• Overige Post Verenigingen Zaal
• Overige Post Verenigingen Veld

Vanaf 26 maart voert de KNVB onderstaande wijzigingen door:
1. Het aantal abonnementen wordt uitgebreid met vijf nieuwe doelgroepgerichte abonnementen;
2. Twee abonnementen krijgen een andere naam;
3. Het niet meer gebruikte abonnement (Algemene Berichten) wordt verwijderd;
Het doel van deze verandering is om binnen de vereniging de juiste personen te bereiken. Nu wordt geconstateerd dat niet altijd de juiste clubvrijwilliger bereikt wordt. Door de nieuwe abonnementenstructuur moet dit verbeterd worden. Als de vereniging dit goed instelt (doorstuuradressen), dan komt de informatie automatisch bij de juiste personen in de mailbox.

Ingangsdatum nieuwe abonnementen
Let op! Tot en met 1 mei 2013 stuurt de KNVB de berichten naar het abonnement ‘Bestuursberichten’ (voorheen overige Post). Na 1 mei stuurt de KNVB de e-mailberichten naar onderstaande gewijzigde en nieuwe, met doorstuuradressen, ingevulde abonnementen:

Jeugdvoetbal
De informatie is bedoeld voor clubvrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugd veldvoetbal, zoals de jeugdvoorzitter, secretaris jeugdvoetbal, bestuurslid jeugdzaken en/of de afdelingscoördinatoren jeugd.
Voorbeeld: over Jeugdvoetbaldagen, straat- en schoolvoetbal of kortingsactie jeugd m.b.t. tickets Nederlands.

Seniorenvoetbal
De informatie is speciaal bedoeld voor clubvrijwilligers die betrokken zijn bij het senioren veldvoetbal, zoals de wedstrijdsecretaris senioren, wedstrijdsecretaris lagere elftallen.
Voorbeeld: Informatie over aanmelding 7x7 35/45+ voetbal, promotie/degradatie aanpassingen.

Meisjes/vrouwenvoetbal
De informatie is speciaal voor clubvrijwilligers in het meisjes/vrouwen veldvoetbal.
Voorbeeld: Mailings over KNVB Vriendinnendag, uitnodiging voor een themabijeenkomst meisjes/vrouwenvoetbal of tickets voor BeNeLeague / Nederlands Vrouwenelftal wedstrijden.

Voetbaltechnische Zaken
De informatie betreft specifieke informatie over Voetbaltechnische zaken. Deze is bestemd voor uw trainer/coaches, bestuurslid technische zaken, technisch jeugdcoördinator, etc.
Voorbeeld: Mailings over trainingsvormen, trainerscursussen, e.d.

Webmaster
Mailings speciaal gericht aan de webmaster van de vereniging. De webmaster wordt hierbij gezien als degene die de verenigingswebsite bijhoudt. Dit abonnement is bedoeld om kant-en-klare, opgemaakte (tekst en/of banner), die gereed is voor publicatie, te mailen naar de webmaster. De webmaster wordt dan verzocht deze tekst te plaatsen op de verenigingswebsite. Omdat ook berichten uit andere abonnementen geschikt kunnen zijn voor publicatie op de verenigingswebsite, adviseert de KNVB de verenigingen de webmaster ook in andere abonnementen bij de doorstuuradressen op te nemen.

Bestuursberichten ( Overige Post – veld)
Mailings speciaal gericht aan de leden van de verenigingsbesturen over bestuursaangelegenheden bij veldvoetbalverenigingen.
Voorbeeld: Uitnodigingen voor de regiovergaderingen, kleinschalige bijeenkomsten, bestuursmededelingen.

Zaalvoetbal ( Overige Post – zaal)
Mailings over alle soorten zaalvoetbalonderwerpen. Binnen het zaalvoetbal wordt in de mailings (nog) niet het onderscheid gemaakt in doelgroepen.

Mogelijkheid één bericht naar meerdere abonnementen
In principe stuurt de KNVB een bericht naar één abonnement. Bij wijze van uitzondering kan één bericht ook naar andere abonnementen worden gezonden. Hiermee wordt de kans vergroot dat de e-mail de juiste persoon bereikt. De KNVB wil er echter ook voor waken dat de e-mailstroom te groot wordt. Voor een goed doelgroepgericht e-mailverkeer is het daarom van belang dat bij de beschikbare abonnementen de doorstuuradressen op 1 mei a.s. zijn ingevuld en tijdig worden geactualiseerd.

Wat wordt aangeraden?
Aangeraden wordt per abonnement zorgvuldig de juiste doorstuuradressen in te vullen en dit ook, wanneer nodig, bij te werken. Bij ingebruikname zijn de nieuwe abonnementen automatisch gevuld met het e-mailadres van de secretaris, uiteraard voor zover dit adres bij ons bekend is. De doorstuuradressen van het abonnement zaalvoetbal blijven zoals ze nu zijn ingevuld.

Hoe vaak kan ik e-mail verwachten?
De e-mails zullen in eerste instantie worden verstuurd, zodra er nieuws is. Er wordt niet gewerkt met een vaste frequentie/kalender. De KNVB verstuurt de e-mails als de noodzaak er is dit bericht snel en doelgroepgericht onder de aandacht te brengen. In principe is elk bericht ook te lezen op www.knvb.nl en/of www.voetbal.nl. Andersom is dat niet het geval. Niet alle berichten op de websites van de KNVB worden ook nog via het besloten e-mailsysteem verstuurd. Tot slot is het ook mogelijk via Twitter geattendeerd te worden op berichten.

Vragen?
Bij vragen over bovenvermelde informatie kan een e-mail worden gestuurd naar: av.digitaal@knvb.nl. Klik hier voor de handleiding KNVB e-mailsysteem.

Van onze redactie
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.